Wednesday, January 30, 2013

A ni bibliotekar nije uvek u pravu

Dve scene sa istom bibliotekarkom.
Scena prva
Korisnik: Da li imate knjigu "Ljubav u doba kolere"?
Bibliotekarka: To vam je dole na medicini.

Scena druga
Korisnik: Gde mogu da nađem "Znakove pored puta"?
Bibliotekarka: Nemamo saobraćajno odeljenje.

Thursday, December 23, 2010

Difolt

Korisnik ulazi u biblioteku i obraća se bibliotekaru:
Korisnik: Jel imate vi nešto od tog Difolta (default)?
Bibliotekar: Molim? (ozbiljno, misli da nije dobro čuo korisnika)
Korisnik: Pa, nešto bih da pročitam od tog autora. Stalno govore po Difoltu ovo... po Difoltu ono..., pa rekoh da pročitam nešto od njega, mora da je mnogo pametan neki čovek. Jel' imate vi to?
Posle kraćeg objašnjenja korisnik nezadovoljan napušta biblioteku.

Ledeni Ari

U biblioteku dolazi otac da pozajmi knjigu za svog sina i obraća  se bibliotekaru:
Korisnik: Ne mogu da pronadjem knjigu za sina, možete li da mi pomognete?
Bibliotekar: Naravno, o kojoj se knjizi radi?
Korisnik: Ledeni Ari.
Bibliotekar sumnjičavo počinje da unosi naslov u računar i dobija informaciju o nepostojanju takvog naslova u bazi. Obraća se korisniku: Da li je to tačan naslov knjige ili je to samo njegov deo?
Korisnik: Ne znam, ali tako su mu rekli u školi. (povremeno posmatrajući cedulju u ruci).
Bibliotekar: Mogu li da pogledam cedulju?
Korisnik pruža papirić bibliotekaru koji širom otvorenih očiju posmatra ono što je napisano i pokušava da razreši zagonetku. Na papiriću je pisalo: Ledeni Ari - Danil Kos.
Bibliotekar: Pretpostavljam da se radi o lektiri za srednju školu?
Korisnik (zadovoljno): Da, da!!!
Bibliotekar: Jedino što možemo da Vam ponudimo je knjiga Rani jadi Danila Kiša.
Korisnik: Pa ne znam, ovde to ne piše, da li ste Vi sigurni da je to to?
Bibliotekar (i dalje smireno): To je lektira za srednju školu, koja se trenutno obradjuje.
Korisnik: Pa ne znam, da li da uzmem ili ne? A sigurni ste da ova knjiga ne postoji? (Ponovo nudi cedulju).
Bibliotekar (ljubazno, ali na ivici strpljenja): Sigurno ne postoji, ponesite vi ovu knjigu nećete pogrešiti, (videvši da se korisnik i dalje dvoumi dodaje) a i nije glomazna, možete je staviti u torbu, pa ako to nije to Vi nas kontaktirajte telefonom da vidimo koja je knjiga u pitanju.
Korisnik: Hvala Vam, znači može telefonom da se naruči knjiga?
Bibliotekar: Može, može.
Korisnik napušta biblioteku.

Tuesday, December 14, 2010

Lekcija iz lepog ponašanja

Bibliotekar: “Ovde piše da imate na zaduženju 5 knjiga čiji je rok za vraćanje prošao. Da li biste hteli da produžite rok?”
Korisnik: “Kako mislite rok prošao?”
(Bibliotekar pokazuje korisniku na monitoru spisak naslova koje je pozajmio.)
Korisnik: “Vratili smo te knjige! Ne mogu da verujem da se ovakve stvari dešavaju! Kakva je ovo biblioteka??”
Korisnikovo malo dete: “Ali tajo, video sam jednu od ovih knjiga kod kuće, sećaš se? To je ona gde–”
Korisnik: “Začepi!”
(Ironično, jedna od knjiga za koju je tvrdio da je vraćena je "Naučite svoje dete lepom ponašanju.”)

Skener u boji

(žena u šezdesetim i mladić u tridesetim ulaze u biblioteku).
Žena (pruža otvorenu knjigu): Da li mogu kod vas da skeniram u boji?
Bibliotekar: U boji? Pa... da, možete, naravno.
Žena (obraća se mladiću): Eto, jesam ti rekla!
Žena (obraća se bibliotekaru): A jel mogu ja kući da skeniram u boji?
Bibliotekar: Ako imate skener, naravno da možete.
Mladić (obraća se ženi): Mama, misliš da štampaš u boji!
Žena: Pa to, jel mogu? 
Bibliotekar: Ako imate štampač u boji, možete.
Žena: A kako da znam jel imam štampač u boji?
(mladić ćuti i hvata se za čelo).
Bibliotekar: Jeste li do sada štampali na njemu?
Žena: Jesam.
Bibliotekar: Da li je štampao crno-belo ili u boji?
Žena: Crno-belo.
Bibliotekar: Onda, na žalost, ne možete da štampate u boji na kućnom štampaču.
Žena: A jel mogu da dodam boju?
Bibliotekar: Na žalost, to nije moguće. Ali možete kod nas da odštampate po ceni od -
Žena: Može! Evo ovu sliku (pruža otvorenu knjigu sa početka susreta).
Bibliotekar: Vi, u stvari, želite da fotokopirate stranicu iz knjige?
Mladić (uzima ženu pod ruku i sav već crven u licu povuče je): Mama, idemo odavde!
Žena (u odlasku pokušava da se osvrne i dobacuje): A jel to može u boji..?

Problem s pićem

(korisnik ulazi u biblioteku i kreće u čitaonicu noseći limenku soka u ruci.)
Bibliotekar: “Izvinite, gospođice, nije dozvoljeno unositi sokove. Ovde ispod stepenica je deo gde možete da sednete i popijete sok, ili ga iznesite napolje.”
Korisnik: “Ali tek sam kupila sok! Kažete da ne smem da ga unesem čak i ako ne nameravam da ga otvorim??”
Bibliotekar: “Ne, gospođice, to jednostavno nije dozvoljeno.”
Korisnik: “Mislite, moram da ga popijem? Pa nikad ga ne bih kupila da sam znala da ću morati da ga popijem!”

U jednom odeljenju za omladince

Bibliotekar: “Zdravo, mogu li da ti pomognem?”
Korisnik: “Aha... već deset minuta pokušavam da nađem na ovim policama knjige o onom jednom liku." 
Bibliotekar: “A o kome bi knjige trebalo da budu?”
Korisnik: “Ma, on je baš popularan! Ufh, kako se ono zove...”
Bibliotekar: “Reci mi čime se bavi?”
Korisnik: “Ima neke veze sa vojskom…”
(Korisnik pravi pauzu pre nego shvati.)
Korisnik: “Da! Dart Veder!”